24/09/18  Thông báo  35
Buổi lễ khai giảng năm học 2018-2019 diễn ra một cách nghiêm túc. Phần mở đầu là văn nghệ chào mừng, tuy ngắn gọn nhưng không kém phần vui tươi sôi nổi với 4 tiết mục. được các em trông đội tuyên truyền trình bầy. Phần hành lễ tiến hành trong không khí trang nghiêm, ngắn gọn nhưng sau sắc. Các bài ...