30/01/18  Tin của trường  49
Lễ kết nạp những sao nhi đồng có thành tích xuất sắc trong học tập cũng nhưng đủ tiêu chuẩn đứng vào hàng ngũ của Đội TNTP Hồ Chí Minh năm học 2017-2018 của trường Tiểu học La Chữ